İçeriğe geç

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ

Hakan Bektaş, lisans eğitimini 2005-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İktisat Anabilim Dalı Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı’nda sunduğu “Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi” başlıklı teziyle  2011 yılı İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal tez ödülüne layık görüldü. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Bektaş, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Bektaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı’nda çalışmakta ve aynı zamanda İktisat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan Bektaş, birçok ulusal bilimsel projede de yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Bektaş’ın başlıca çalışma alanları arasında faktör analizi, endeks metodolojisi ve çalışma yaşam kalitesi yer almaktadır.

Şubat 2010 – Kasım 2015: Araş. Gör.           (İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü)

Kasım 2015 – Şubat 2016: Araş. Gör. Dr.     (İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü)

Şubat 2016 –  Mayıs 2020: Yrd. Doç. Dr.      (İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü)

Mayıs 2020 –       …            : Doç. Dr.            (İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü)

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER:

İÜ İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı (14 Ocak 2020 – … )

İÜ İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü (08 Mayıs 2023 – … )

İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (24 Ocak 2019 – … )

İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (27 Aralık 2018 – … )

İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcısı (10 Ekim 2017 – 8 Ekim 2019)

İÜ İktisat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Yardımcı Doçent Temsilcisi) (21 Nisan 2016 – 29 Haziran 2020)

İÜ İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (07 Nisan 2016 – 08 Mayıs 2023 )

İÜ İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (23 Şubat 2016 – … )

İÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Birimi Koordinatörü  (01 Şubat 2016 – 31 Ocak 2019 )

AKADEMİK ZİYARETLER:

Misafir Araştırmacı, Justus Liebig University (JLU) Giessen, Almanya (Mart-Nisan 2022)

Misafir Araştırmacı, University of Bremen – Research Center on Inequality and Social Policy (SOCIUM), Almanya (Temmuz-Eylül 2022)

YÖNETİLEN TEZLER

1- Hüma Öz, Cep Telefonu Pazarında Müşteri Sadakatinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2019.

2- Ali Bedir, Veri Zarflama Analizi ile Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2022.

3- Elif Gökçe Özdemir, Bankacılıkta Kredi Risk Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2023.

VERİLEN SEMİNERLER

Veri Analizi, Eyüpsultan Belediyesi Tarım 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi – İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul, 02 Nisan 2023

Veri Analizi, Eyüpsultan Belediyesi Tarım 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi – İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul, 17 Aralık 2022

İstatistik, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – Ziraat Katılım Bankası A.Ş., İstanbul, 06 Temmuz 2022

İstatistiksel Analiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çevrimiçi, 20 Ekim 2021

İstatistiksel Veri Analizi, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK), İstanbul, 18-19 Mart 2019

Veri Toplama, Validasyonu ve Kontrolü, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK), İstanbul, 22 Şubat 2019

LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, 6th SCF International Conference, Antalya, 12-13 Ekim 2018

LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 04-06 Temmuz 2018

SPSS ile Açıklayıcı Faktör Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi, 21 Aralık 2017

SPSS Temel Seviye Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – UGETAM , 25-29 Eylül 2017

SPSS Temel Seviye Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – UGETAM, 18-22 Eylül 2017

SPSS Temel Seviye Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – UGETAM, 11-15 Eylül 2017

SPSS Temel Seviye Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – UGETAM, 21-25 Ağustos 2017

LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Sakarya Ekonometri Seminerleri, 07-11 Ağustos 2017

Anket Tasarımı ve Ölçek Uyarlama, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 20 Temmuz 2017

SPSS Uygulamalarıyla Hipotez Testleri, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, 27 Nisan 2017

Araştırma Tasarımı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, 25 Nisan 2017

SPSS ile Veri Analizine Giriş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 01-02 Şubat 2017

Araştırmalarda Etkin İstatistik Kullanımı I, Sakarya Üniversitesi AdapTTO,  23 Kasım 2016

Araştırmalarda Etkin İstatistik Kullanımı II, Sakarya Üniversitesi AdapTTO,  30 Kasım 2016

SPSS ile Uygulamalı İstatistik, Sakarya Üniversitesi AdapTTO, Ekim 2016

Temel Araştırma ve İstatistik Terimleri, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül 2015

Temel Anketörlük, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül 2015

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER:

1- İÜ İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi İstatistik Alan Editörü,   Nisan 2018

(http://dergipark.gov.tr/iusskd)

2- İÜ İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan “Sosyoloji Konferansları Dergisi“nde Yayın Kurulu Üyeliği                 Kasım 2015 – …

(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iusoskon/)

3- İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi‘nde Yönetici Editör (Managing Editor) 10 Kasım 2014 – 8 Ekim 2019.

(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuekois/)

4- Journal of Applied Research in Finance and Economics        Yayın Kurulu Üyeliği       Kasım 2015 – …

(http://www.jarfe.org/index.php/jarfe/index)

LİSE : 2001-2005 İstanbul Şişli Lisesi (Y.D.A)

Mezuniyet derecesi: Lise üçüncüsü

LİSANS: 2005-2009 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

Mezuniyet Derecesi: Fakülte üçüncüsü, bölüm birincisi

YÜKSEK LİSANS: 2009-2011 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI : ” Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi ”

DOKTORA  : 2011-2015 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI: “İkili Değişkenler için Faktör Analizi: Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Bir Uygulama”

İLGİ ALANLARI : Faktör Analizi, İndeksler, Demografi, Nicel Araştırma Yöntemleri, Çalışma Yaşam Kalitesi

PROGRAMLAMA DİLLERİ : FACTOR, Mplus, R, SPSS, AMOS, LISREL

No comments yet

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: