İçeriğe geç

Kitaplar

Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi “, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2011.

İstanbul’da Yatırım Ortamı Tüketim Eğilimleri ve Talep Potansiyeli Araştırması“, (Şeker, M. , İncekara, A. ,  Altuğ, E. F. ,  Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. , Bektaş, H. ve Şişmanoğlu, E.) İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014.

İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi” , (Şeker, M. , Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014. (ISBN : 978-605-86616-3-9)

Trabzon’da Yaşam Kalitesi Araştırması“, (Ulusoy, A. , Şeker, M. , Aslantürk, O. ve Bektaş, H.), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı – Ege Basım, İstanbul, 2015. (ISBN: 978-605-86616-4-6 )

TR63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi Hatay/ Kahramanmaraş / Osmaniye“, (Şeker, M. , Saldanlı, A. , Bektaş, H. ve Eyiler, R.), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yayınları, Hatay, 2015.

Kayseri Rekabet Endeksi 2013 – 2014” , (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. (ISBN: 978-605-86616-5-3)

TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması: Diyarbakır – Şanlıurfa” , (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Karacadağ Kalkınma Ajansı Yayınları, Diyarbakır, 2015.

İller Arası Rekabet Endeksi 2013-2014“, (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Kayseri Ticaret Odası – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. ( ISBN: 978-605-86616-5-3)

Açıklayıcı Faktör Analizi“, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2017. (ISBN: 978-605-333-851-2)

Performance Measurement of the Enterprises Traded at the BIST 50 Index Using the MOORA Method“, (Arif Saldanlı ile birlikte), Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume 1, Ed. : Adil Akıncı, Berlin: Peter Lang GmbH, 2018 (ISBN: 978-3-631-77173-0)

Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzmanlarının Örgütsel Bağlılığı ve İş Değiştirme Tercihleri“, (İlayda İsabetli ile birlikte), Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Ed. : Selahattin Güriş, İstanbul: Der Yayınları, 2018 (ISBN: 978-975-353-536-6)

İstatistik“, (Sema Ulutürk Akman ile birlikte), İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2019, (ISBN: 978-605-07-0686-4)

Mali Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Üzerindeki Etkisi“, (Ömür Uras ve Emir Kayacan ile birlikte), Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, Ed: Mustafa Taytak ve Mahmut Ünsal Şaşmaz, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2019 (ISBN: 978-605-327-864-1)

100 İstatistiksel Test“, (Gopal K. Kanji, 100 Statistical Tests, Third Edition), (Veli Yılancı ve Gökçe Candan ile birlikte), İstanbul, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019 (ISBN: 978-605-033-083-0)

İş-Yaşam Dengesinin İş ve Kariyer Memnuniyeti ile İş Yerinde Stres Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma“, Güncel Konularla Bankacılık ve Finans, Ed.: Arif Saldanlı ve Hakan Bektaş, İstanbul: Der Yayınları, 2019 (ISBN: 978-975-353-595-3)

Mutluluğu Etkileyen Demografik Faktörler“, (Murat Şeker ile birlikte), Adı: Mutluluk (Farklı Disiplinlerden Mutluluk Kavramına Bakış), Ed: Güldeniz Akduman ve Gülnaz Karahan, Çınaraltı Yayınları: İstanbul, 2019 (ISBN: 978-605-2232-47-7)

 

Atıflar:

“Kayseri Rekabet Endeksi 2013 – 2014” başlıklı çalışma için

1- Çelik, Tuncay (2016). Kayseri Ekonomisinin Üretim Yapısı: Değişme, Gelişme ve İleriye Yönelik Tahminler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 30, Sayı 40, s. 7-19.

 

“TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması: Diyarbakır – Şanlıurfa” başlıklı çalışma için

1- Barut, A. , Asoğlu V. ve Yıldırım, N. T. (2016). Çözüm Sürecinin TRC2 (Şanlıurfa ve Diyarbakır) Bölgesine Ekonomik Etkileri. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s. 31- 44.

 

“Açıklayıcı Faktör Analizi” başlıklı çalışma için

1- Yıldız, Bora ve diğerleri (2017). Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderatör Etkisi. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s.40- 61.

2- Esenyel, N. M. (2017). İktisat Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Testi. Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 26, s.30- 52.

3- Özşahin, Meral ve diğerleri (2017). Strateji Tipleri ile Yenilik Performansı İlişkisinde Stratejik Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderatör) Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 16.UİK Özel Sayısı, s.749- 766.

4-Yıldız, B. ve Arda, Ö. A. (2018). Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Yenilikçi İşyeri Davranışları Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Rolü. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(2), 141-161.

5– Yıldız, B. ve Çakı, N. (2018). Algılanan Örgütsel Desteğin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinde Bireysel Şükranın Aracı Rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 69-86.

6– Sandalcı, U. ve Tuncer, G. (2019). Obezite Vergisinin Kabul Edilebilirliğine İlişkin Yapısal Eşitlik Modeli Analizi. Sayıştay Dergisi, 113, 71-102.

7– Taşkın, Y. ve Peker, İ. (2019). Vergi Planlaması: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Alan Araştırması. Mali Çözüm Dergisi, 29(153), 67-87.

8– Sandalcı, İ. ve Yıldız, F. (2019). Vergi İhbar Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik TR 33 Bölgesinde Bir Araştırma. Maliye Dergisi, 176, 355-379.

9– Yıldız, B., Ensari, M. Ş., Elçi, M. ve Karabay, M. E. (2019). İş-Aile Çatışmasının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Etkisi. İş ve İnsan Dergisi, 6(1), 13-27.

 

No comments yet

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: