İçeriğe geç

Sakarya Ekonometri Semineri 2015

01/03/2015

Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Finansal Ekonometri Bölümü koordinatörlüğünde 3 – 28 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sakarya Ekonometri Semineri’nde  değerli hocam Sayın Sema ULUTÜRK AKMAN tarafından “Anket Tasarımı” başlıklı eğitim verilecektir.

Bilgi için:  http://www.ses.sakarya.edu.tr/?page_id=545

İFESAM Enflasyon Raporu (Ocak 2015)

04/02/2015

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi; ülkemizin temel ekonomik ve sosyal konularına  ilişkin düzenli bilimsel raporlar hazırlayarak  görüş ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olan enflasyon raporunu, değerli hocam Sayın Sema ULUTÜRK AKMAN ile hazırlamaktayız. Ocak 2015 dönemine ait enflasyon raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi’nin 21. Sayısı Yayımlandı.

25/01/2015

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi (ISSN: 1308-7215), yılda iki defa yayımlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.

Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, aşağıdaki indeks/veritabanları tarafından taranmaktadır:

ASOS Index, EBSCOhost, RePEc, Index Copernicus, Google Akademik, Econpapers

Son sayıya erişim için http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuekois/issue/view/5000009134

İFESAM Enflasyon Raporu ( Aralık 2014)

06/01/2015

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi; ülkemizin temel ekonomik ve sosyal konularına  ilişkin düzenli bilimsel raporlar hazırlayarak  görüş ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olan enflasyon raporunu, değerli hocam Sayın Sema ULUTÜRK AKMAN ile hazırlamaktayız. Aralık 2014 dönemine ait enflasyon raporuna ulaşmak için tıklayınız.

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik

15/12/2014

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen eğitim programı;  İstanbul Üniversitesi’ nde lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler ile öğretim elemanlarının, nicel ve nitel araştırma tekniklerine hakimiyetini ve araştırmalarında uygulayabilme kapasitelerini artırabilmek amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitim programında değerli hocam Sayın Sema ULUTÜRK AKMAN ile ” SPSS Uygulamalı Temel İstatistik” başlıklı eğitimi 15 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında katılımcılarla gerçekleştirdik.

Programa ilişkin bilgi için http://sem.istanbul.edu.tr/?page_id=9121

 

 

İFESAM Enflasyon Raporu ( Kasım 2014)

04/12/2014

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi; ülkemizin temel ekonomik ve sosyal konularına  ilişkin düzenli bilimsel raporlar hazırlayarak  görüş ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olan enflasyon raporunu, değerli hocam Sayın Sema ULUTÜRK AKMAN ile hazırlamaktayız. Kasım 2014 dönemine ait enflasyon raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi’nin Yeni Sayısı

02/12/2014

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi (ISSN: 1308-7215), yılda iki defa yayımlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.

Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, aşağıdaki indeks/veritabanları tarafından taranmaktadır:

ASOS Index, EBSCOhost, RePEc, Index Copernicus, Google Akademik, Econpapers

Son sayıya erişim için http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuekois/issue/view/5000008095

İFESAM Enflasyon Raporu ( Ekim 2014)

04/11/2014

İFESAM Enflasyon Raporuİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi; ülkemizin temel ekonomik ve sosyal konularına  ilişkin düzenli bilimsel raporlar hazırlayarak  görüş ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olan enflasyon raporunu, değerli hocam Sayın Sema ULUTÜRK AKMAN ile hazırlamaktayız. Eylül 2014 dönemine ait enflasyon raporuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

KOBİ Kredileri ile Sanayi Üretim Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

18/10/2014

KOBİ Kredileri ile Sanayi Üretim Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği başlıklı çalışma 1. Uluslararası KOBİ Şurası‘nda sunulmuştur.

KOBİ’lerin ekonomideki esnek ve dinamik yapılarına rağmen varlıklarını sürdürebilmeleri ve  büyümeleri için gerekli en temel unsurlardan biri finansmana erişimdir. KOBİ’lerin küresel rekabet  ortamında faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve ülke ekonomilerine katkılarının artabilmesi için banka kredilerine erişimde yaşadığı söz konusu sorunların çözülmesi gerekmektedir. Özellikle KOBİ tanımı içerisindeki işletmelerin %95’ini oluşturan mikro ölçekli işletmeler için destek ve teşvik politikaları geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra KOBİ’lerin uzun vadeli ve daha düşük maliyetli fon sağlayabilmeleri için borsaya katılım konusunda yönlendirilmelerin yapılması gerekmektedir. Bu hususta Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nın desteklenmesi ve borsa kotasyon şartlarının esnekleştirilmesi yönünde adımlar atılmalıdır. Ayrıca girişim sermayesi gibi özendirici finansal kaynakların da geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Çalışmaya erişim için http://www.kobisurasi.org/dokuman/kobi_bildiri_kitabi.pdf#page=80

İFESAM Enflasyon Raporu ( Eylül 2014)

04/10/2014

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi; ülkemizin temel ekonomik ve sosyal konularına  ilişkin düzenli bilimsel raporlar hazırlayarak  görüş ve değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olan enflasyon raporunu, değerli hocam Sayın Sema ULUTÜRK AKMAN ile hazırlamaktayız. Eylül 2014 dönemine ait enflasyon raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Eylül ayında TÜFE bir önceki aya göre %0.14 arttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre katılımcılar, TÜFE’nin Eylül ayında %0.53 oranında artış göstermesini beklemekteydi. Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ise TÜFE’nin %0.48 artış kaydetmesi beklenmekteydi. Nisan 2014’ten bu yana %9’un üzerinde seyreden TÜFE’deki yıllık artış ise %8.86 olmuştur.

Bu dönemde Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %0.85 artarken yıllık bazdaki artış %9.84 olarak gerçekleşmiştir.